Çakırmelikoğlu
Çakırmelikoğulları
Giresun merkez Batlama boyuna 1500 lü yıllarda Tokat niksardan gelip yerleşmiş olan Melik Ahmet Danışment Gazi nin torunu olan Pir kadem Veledi Çakırın torunlarıdırlar. ilk yerleşim bölgeleri Batlama, Melikli ve Sultaniyedir.

Danışmentoğulları
Danişmentliler (Danişmentliler) Osmanlı devletinden önce kurulan müslüman Türk devletidir ve osmanlının başlangıcını oluşturan en büyük etkendir.1080 – 1178 yillari arasinda Sivas merkez olmak üzere Çorum, Tokat, Niksar, Amasya, Malatya, Kayseri şehirleri civarinda kurulmuş bir Anadolu beyligidir. Danişment kelime anlami Farsça'da “ögretici adam”’dir.Danişmentlilerin ilk önderi olan Danişmend Ahmet Gazi 1063 yilindan itibaren Selçuklu Sultani Alparslan’in hizmetine girmiş bir Türk beyi idi. Malazgirt Savaşi'na da katilan Danişmend Gazi, zaferin kazanilmasinda önemli rol oynadi. 1080 yilinda Bizanslilardan Sivas’i aldi ve Danişmentli Hanedanini kurdu.
Sivas’i bir üs olarak kullanan Danişmend Gâzi; Çavuldur, Tursan, Kara Dogan, Osmancik, Iltekin ve Karatekin adli emirleriyle Amasya, Tokat, Niksar, Kayseri, Zamanti, Develi ve Çorum’u fethederek, beyligine katti. I. Haçli seferi'nde başkenti Iznik'i kaybederek Anadolu içlerine çekilen I. Kiliçarslan'in yardimina koştu. I. Kiliçarslan'a Haçlilarla yaptigi Eskişehir Savaşi'nda destek sagladi. Haçlilar bu savaşi kazanarak Anadolu içlerine ilerlemege devam ettiler. Ancak Danişmendlilerin ve Anadolu'daki diger Türk birliklerinin saldirilari sonucu Haçli ordulari kuvvetlerinin büyük bir bölümünü kaybettiler.
Danişmentliler 1100 yilinda Bizans Devletinden bagimsiz olan hüküm süren Malatya'yi kuşattilar. Antakya'yi ele geçirerek Antakya Prensligi'ni kurmuº olan Haçli hükümdari Tarantolu Boemondo Malatya'nin yardimina koºtu. Ancak yenilerek Danişmentlilerin eline tutsak düştü. Malatya 1103 yilinda Danişmentlilerin eline geçti. Danişment Gazi, elinde esir bulunan Boemondo’yu iki yüz altmiş bin dinar karşiligi serbest birakti. Ancak bu hareketi, I. Kiliçarslan’la arasini açti. Maraş civârinda yapilan savaşta yenilen Danişment Gazi, 1104 yilinda vefat etti. Beyligin başina oglu Melik Gazi geçti.Sivas'ta kurulan haçlilar ve bizanslilarla savaşan ilk beyliktir.

Melik Ahmed Danışmend Gazi
Melik Ahmet Danismend Gazi.Anadolu Fethinin Büyük Kumandani Danismendiler Devletinin Kurucusudur.Tokat Niksar’in Fatihi’dir Melik Ahmet Danismend Gazi.Onbirinci yüzyilda ILAHI KELIMETULLAH davasi ugurunda Rum illerini(Anadolu Topraklarini) Fethedip Osmanli’nin Cihan Devleti, olma yolunda serhatlarda öncülük etmis,ALLAH yolunda Cihat ederek 1105 te Niksar’da SEHIT Olmustur.

Melik Ahmet Danismend Gazi.Babasi’nin Adi Ali bey Cafer bin Hüseyin’dir Anasi’nin Adi Malatya Emiri Ömer bin Numan bin ziyad’in Kizi Nazirülcemal Hatun’dur.
Melik Ahmet Danismend Gazi.Kahraman Serverleri ve Gaza Arkadaslari Malazgirt Zaferinde de Ünyapmis olan Cavuldar Caka- Kara Tonga- Kara Tekin- Süleyman bini Numan- Eyyüp bini Yunus- Sultan Tonasan- Abdurrahman Ertuhi ve Ehrumiye’dir.
Melik Ahmet Danismend Gazi’ninTokat,Sivas, Cankiri,Elbistan ve Kastamonu Havalisine Hakim oldugunu Anadoluya Akrabaları selçuklular ile beraber geldiği bilinmektedir.
Melik Ahmet Danismend Gazi.Niksar’i Fethettikten sonra Sehrin Adi (Neokaiseria) dan Niksar’a çevrilmistir,mübarek Fetih Isareti olarak (Ulu Camii) yaptirmis Niksar (1105-1127) yillarinda olmak üzere otuz iki yil Danismendi Islam Devletine Bassehir olmustur.
Melik Ahmet Danismend Gazi Niksar’in Fethinden Sonra çiktigi Canik Seferinde Agir yaralanmis,Kahraman Serverleri Danismend Gazi’yi Niksar’a bugünkü Türbesinin bulundugu yere getirmislerdir.
Melik Ahmet Danismend Gazi şehit oldu 1105  bugünkü Türbesinin bulundugu yere defnedildi.
Melik Ahmet Danismend Gazi Amasya’da Gülnüs Bagu ile Evlenmis Ondan Melik Gazi,dogmus (1105-1134) Melik Gazi Babasinin ölümünden sonra gaza ve Cihada devam etti.
Melik Gazi’nin dört Ogulu vardi bunlar, Melik Muhammed- Yagbasan-Yagan-Aynuddevle olup Danismendi Tahdini birincisine birakti.Melik Ahmet Danismend Gazi.Ölümünden sonra Oglu Melik Gazi ve Torunu (Nizameddin) Yagbasan, Niksar’i Fetih ve imar ederler.
Melik Ahmet Danismend Gazi’nin bugünkü Mezari üzerinde Türbe (GUR-HANE) tekke ve imarat insa ederler.Melik Ahmet Danismend Gazi,Gazalari ve Islamiyete Hizmetleriyle Anadolu Müslümanlari arasinda bir Veli Kimligi Kazanmis Türbesi Asirlardan beri ziyaretgah haline gelmistir.Kahraman bir Dervis Gazi olan Niksar’in Fatihi’dir.

Pir Kadem veledi Çakırmelik
MELIK AHMET DANISMEND GAZI’nin Torunlarindan (Soyundan) PIR KADEM, Kethüda divanbasi,veled-i Çakir, (ARAP’ca ve OSMANLI’ca VELET Erkek Evlat Erkek Çocuk,veya Ogul demektir,Kaynaklara göre Fethihten sonra Beldeye MELIKLI Ismini verip, ilk kayit yaptiran Müslüman Türk’dür Kendisi Melik Gazi’nin Soyundan
PIR KADEM veled-i Çakir MELIK AHMET DANISMEND GAZI nin Soyundan geldigi için bu Bölgede Bayramtanismani olarak bilinen beldenin adi 1455'in Haritasinda BAYRAMDANISMEND’diye geçmektedir, oraya O ismi veren Pir Kedem dir Aşağıda tarihi belgeleri ile çizilmiş haritalara bakarak görebilirsiniz.
       
Pir Kadem’in Torunlarindan (Soyundan) AHMET ÇAKIRMELIK Do.? Öl.1815 Mezari Melikli mezarliginda Cami’nin yaninda. Rivayete göre Öldükten sonra Bas ucuna dikilen tasi Ölmeden önce bizatihi yaptirmis Mezarliga bu günkü Mezarinin oldugu yere kendisi getirmis’tir
Babasi’nin Adi Mahmut Çakirmelik, kaç Çocugu oldugu bilinmiyor,bilinen tek Ahmet’Aga (Melik Vali veya Komutan yani yönetici anlaminda)
AHMET ÇAKIRMELIK’in Iki oglu Bir Kizi oldugu biliniyor büyük oglu Ibrahim Aga küçük oglu Odabas Hüseyin Aga kizi Hatun kizi hangisinden büyük hangisinden küçük oldugu bilinmiyor, ancak Rivayete göre Giresun’un Dereli Ilçesinde Alaaddinogullari’ndan birisi ile Evlenmis.
Ahmet Çakirmelik’in Ogulu,(Osmanli yöneticisi) Ibrahim Aga’nin Do. Öl. bilinmiyor Mezari Melikli Mezarliginda Babasi’nin yaninda. alti oglu oldugu biliniyor yas sirasi bilinmiyor isimleri söyledir Mehmet Aga, Ahmet Aga,Tahir Aga,Haci Abdullah,Yetim Ömer, Yamsuk Mustafa Allah Mekanlarini Cennet eylesin. kaçkizi oldugu bilinmiyor.
Ahmet Çakirmelik’in Oglu (Osmanli yüzbasi’si) Odabas Hüseyin Aga, Do.? Öl.1857 Mezari simdiki yeni adiyle Sultaniye beldesindeki Mezarlik’ta iki bölüm olan Mezaligin dogusunda. neden Odabas Lakabini almis? Rivayete göre (Osmanli Yöneticisi) Agbisi Ibrahim Aga tarafindan üç kez Askere gönderilmis, gide gele anlami yüzbasi olan Odabas’liga yükselmis.On iki oglu iki kizi oldugu biliniyor Ogullarindan iki tanesi çok genc ölmüs. On tanesinin Isimleri ve sirasi tam bilinmemekle birlikte bilinenler ancak sukadar enbüyükleri Haci Süleyman efendi, veya Haci Emir efendi kesin bilinmiyor. ikisi ayni yasta’da olabilir çünkü Anneleri ayri Haci Süleyman efendi ve ölenlerin ikiside Yörük kizindan oldugu Rivayet ediliyor Haci Süleyman efendi,(Haca giderken yerlerini ve varligini çocuklarina paylastirmis gitmis, ve haciligini bitirip geri gelirken yolda vefat etmis (sehit olmus)
Alikahyaoglu kizindan olanlar Haci Emir efendi, en büyügü, en küçükleri Bilal Çavus, ve Bilal Çavus’un büyügü, Habib Aga, oldugu biliniyor Salih Çavus,Tahir, Osman, Yusuf, Sih ve iki kiz kimden büyük kimden kücük oldugu bilinmiyor. (ancak Sih’in züriyeti olmadigi biliniyor )Tahir,Osman,Yusuf ve sih’in Lakablarida bilinmiyor.iki kizi isimleri bilinmiyor ancak birisi Çukur Köy’e birisi Akyuma’ya evlenip gitmisler (birisi Osmanogullarina gitmis).
Danışmend Melik Ahmed Gazi (Orta asyadan gelen oğuz Türklerindendir, boy olarak ihtilaflar vardır, Bir çok tarihçi Kayı boyuna mensup olduklarını ve Osman Gazinin ataları ile akraba olduklarını belirtmektedir, Bazı tarihçiler ise kınık boyuna mensup olduklarını söylemektedir.)

Melik Gazi (Danışmend Melik Ahmed Gazi oğludur)
Melik Mehmed (Melik Gazi oğlu)
Pir Kadem Çakır Melik mehmed veya  kardeşi  melik zünnunun oğlu olduğu tahmin edilmektedir)
Mahmut Çakırmelik (Pir kadem Çakır oğlu)
Ahmet Çakırmelik (Mahmut Çakırmelik oğlu)
İbrahim Çakırmelik ( Ahmet Çakırmelik oğlu)
Odabaş Hüseyin Çakırmelik (Ahmet Çakırmelik oğlu)


İbrahim Çakırmelik soyundan gelenler :

Mehmet Ağa - Ahmet Ağa -Tahir Ağa, - Hacı Abdullah - Yetim Ömer - Mustafa efendi


Hüseyin Çakırmelik soyundan gelenler :

Hacı Süleyman efendi -  Hacı Emir efendi – Habib Ağa – Bilal Çavus – Salih Çavus – Osman ağa – Yusuf ağa - Sih


Araştıran ve yazan

Birol ÇakırKaynaklar:

T.C Başbakanlık Devlet Genel Arşiv Daire Başkanlığı
KATÜ Tarih bölüm daire başkanlığı
Bulancak Tarihi
Ordu Tarihi ve Araştırma Arşivi
Batlama Tarihi
Osmanlı Tahrir Kayıtları
Cumhuriyet Tahrir Kayıtları